Paper ID Title Authors First author email Type Uploaded Registration Payment
1570840768 PaddlePaddle: A Production-Oriented Deep Learning Platform Facilitating the Competency of Enterprises Ran Bi; Tongtong Xu; Mingxue Xu biran@baidu.com Regular Research Paper
1570843337 A Disease Progression Prediction Model Based on EHR Data Fangcao Zhao 1030345135@qq.com Regular Research Paper
1570843922 A Practical Adversarial Attack on Graph Neural Networks by Attacking Single Node Structure Chen Yang; Ye Zhonglin; Zhao Haixing; Meng Lei; Wang Zhao Yang; Yang Yan Lin 202133341014@stu.qhnu.edu.cn Regular Research Paper
1570844199 A Secure and Reliable Construction Scheme for Enterprise Value Chain Networks Chaoxia Qin; Bing Guo; Yuting Zhao; Yan Shen qinchaoxia2@stu.scu.edu.cn Regular Research Paper
1570844400 DTSpMV: An Adaptive SpMV Framework for Graph Analysis on GPUs Guoqing Xiao; Tao Zhou; Yuedan Chen; Yikun Hu; Kenli Li xiaoguoqing@hnu.edu.cn Regular Research Paper
1570844405 GSpTC: High-Performance Sparse Tensor Contraction on CPU-GPU Heterogeneous Systems Guoqing Xiao; Chuanghui Yin; Yuedan Chen; Mingxing Duan; Kenli Li xiaoguoqing@hnu.edu.cn Regular Research Paper
1570844622 RTA: An Efficient SIMD Architecture for Ray Tracing Run Yan; Huang Libo; Yashuai L; Hui Guo; Ling Yang; Nong Xiao; Li Shen; Yongwen Wang yanrun@nudt.edu.cn Regular Research Paper
1570844848 Three-Channel Graph Convolutional Neural Network Lei Meng; Zhonglin Ye; Haixing Zhao; Yanlin Yang; Chen Yang; Wang Zhao Yang lei_meng@foxmail.com Regular Research Paper
1570845058 Stable Causal Feature Selection Based on Direct Causal Effect Estimation Xiaojing Du; Qingfeng Chen; Debo Cheng; Qian Huang; Junyue Cao; Zhenyun Deng; Shichao Zhang 2013591007@st.gxu.edu.cn Regular Research Paper
1570845564 An Efficient Transformer Encoder-Based Classification of Malware Using API Calls Chen Li; Zheng Chen; Junjun Zheng lichen7283@gmail.com Regular Research Paper
1570845712 Matching Using Sufficient Dimension Reduction for Heterogeneity Causal Effect Estimation Zhao Haoran; Zhang Yinghao; Debo Cheng; Chen Li; Zaiwen Feng 997742927@qq.com Regular Research Paper
1570846213 A Cache-Aware Virtual Machine Placement With Network Constraints in Large-Scale Network Emulation Haiqiang Fei; Wei Wang; Yu Chen; Zhenquan Ding; Hongsong Zhu; Yongji Liu; Zhiyu Hao; Chengli Yu feihaiqiang@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570846252 Efficient, Scalable and Robust Data Shuffle Service for Distributed MapReduce Computing on Cloud Rong Gu; Xu Huang; Haipeng Dai; Xiaoyu Geng; Xiaofei Chen; Yihua Huang; Fu Xiao; Guihai Chen gurong@nju.edu.cn Regular Research Paper
1570846668 STEAM: SVDD-Based Anomaly Detection on Attributed Networks via Multi-Autoencoders Junjie Zhang; Xinye Wang; Zhenyang Yu; Menglin Huang; Lei Duan; Jie Zuo junjiezhang@stu.scu.edu.cn Regular Research Paper
1570846731 Optimized Computation for Determinant of Multivariate Polynomial Matrices on GPGPU Liangyu Chen; Jianjun Wei; Zhenbing Zeng; Min Zhang lychen@sei.ecnu.edu.cn Regular Research Paper
1570847327 A Robust and Accurate Multivariate Time Series Anomaly Detection in Fluctuating Cloud-Edge Computing Systems Yujia Song; Ruyue Xin; Rui Zhang; Juan Chen; Zhiming Zhao songyujia@stu.xhu.edu.cn Regular Research Paper
1570849364 Multi-Scenario Bimetric-Balanced IoT Resource Allocation: An Evolutionary Approach Jiashu Wu; Hao Dai; Yang Wang; Zhiying Tu js.wu@siat.ac.cn Regular Research Paper
1570849637 Dynamic Semantic Modeling of Structural Data Sources Hailong Chu; Wu Weiming; Wolfgang Mayer; Debo Cheng; Hongyu Zhang; Zaiwen Feng chuhailongcn@foxmail.com Regular Research Paper
1570850223 Interactive and Reliable Graph Processing via the Edge-Cloud Collaboration Framework Jun Zhou; Masaaki Kondo edo@acsl.ics.keio.ac.jp Regular Research Paper
1570850247 Hybrid Parameter Update: Alleviating Imbalance Impacts for Distributed Deep Learning Hongliang Li; Dong Xu; Zhewen Xu; Xiang Li lihongliang@jlu.edu.cn Regular Research Paper
1570850788 Ordinal Data Stream Collection With Condensed Local Differential Privacy Yuanyuan He; Fayao Wang; Xianjun Deng; Jianbing Ni; Jun Feng; Shenghao Liu yuanyuan_cse@hust.edu.cn Regular Research Paper
1570850942 Image Anomaly Detection With Semantic-Enhanced Augmentation and Distributional Kernel Mingxi Wang; Ye Zhu; Gang Li; Gang Liu; Bo Yang wangmx20@mails.jlu.edu.cn Regular Research Paper
1570851087 MateGraph: Toward Mobile Malware Detection Through Traffic Behavior Graph Ruihai Ge; Yongzheng Zhang; Chengxiang Si; Guoqiao Zhou; Wenchang Zhou geruihai@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570851154 LightSCA: Lightweight Side-Channel Attack via Discrete Cosine Transform and Residual Networks Nengfu Cai; Du Wang; Md Zakirul Alam Bhuiyan; Lihua Han; Gang Li cainengfu@buaa.edu.cn Regular Research Paper
1570851616 Self-Paced Pseudo Label Refinement for Multi-View Subspace Clustering Song Xin; Zhikui Chen; Jing Gao; Jianing Zhang; Peng Li songxin72@mail.dlut.edu.cn Regular Research Paper
1570851720 CARE: Enabling Hardware Performance Counter Based Malware Detection Resilient to System Resource Competition Yanfei Hu; Shuangshuang Liang; Min Li; Tao Xue; Boyang Zhang; Yu Wen huyanfei@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570851883 Contrastive Self-Supervised Learning for Predicting Disease-RNA Associations Xiaoyu Wu; Jinli Zhang; Zongli Jiang; Jianqiang Li Wu_xy@emails.bjut.edu.cn Regular Research Paper
1570851886 Dual Memory Network for Medical Dialogue Generation Zongli Jiang; Jia Xu; Jinli Zhang; Fenglong Ma; Jianqiang Li jiangzl@bjut.edu.cn Regular Research Paper
1570851919 Medical Dialogue Generation via Extracting Heterogenous Information Bocheng Zhao; Zongli Jiang; Jinli Zhang; Fenglong Ma; Jianqiang Li zhaobc@emails.bjut.edu.cn Regular Research Paper
1570851978 Optimal Strategy Selection for Attack Graph Games Using Deep Reinforcement Learning Yuantian Zhang zhangyuantian@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570852046 ONLAD-IDS: ONLAD-Based Intrusion Detection System Using SmartNIC Man Wu; Hiroki Matsutani; Masaaki Kondo wu.man.wi5@am.ics.keio.ac.jp Regular Research Paper
1570852094 A Clustering Resampling Stacked Ensemble Method for Imbalance Classification Problem Jian Li; Jinlian Du; Xiao Zhang lijianlj@emails.bjut.edu.cn Regular Research Paper
1570852221 TBFL: A Trusted Blockchain-Based Federated Learning System Yufang Wu; Guorong Chen; Yuhao Liu; Chao Li; Mingqing Hu; Wei Wang yufang.wu@bjtu.edu.cn Regular Research Paper
1570852284 Feature Quantization Convolutional Neural Networks for CSI Feedback in Massive MIMO Systems Haohui Jia; Na Chen; Hui Gao; Minoru Okada jia.haohui.jc1@is.naist.jp Regular Research Paper
1570852316 Learning Local Representation by Gradient-Isolated Memorizing of Spiking Neural Network Man Wu; Zheng Chen; Yunpeng Yao wu.man.wi5@am.ics.keio.ac.jp Regular Research Paper
1570852332 Exploring the Feasibility of Transformer Based Models on Question Relatedness Honglin Shu; Pei Gao; Ziwei Yang; Chen Li; Man Wu honglin.shu@connect.polyu.hk Regular Research Paper
1570852350 GDMD: A Transmission Control Scheme With Block Information-Aware for Delay Sensitive Multimedia Wei Yang; Yubing Li; Ping Jiang; Zhou Zhou; Qingyun Liu yangwei@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570852424 FedTADBench: Federated Time-Series Anomaly Detection Benchmark Fanxing Liu; Cheng Zeng; Le Zhang; Yingjie Zhou; Qing Mu; Yanru Zhang; Ling Zhang; Ce Zhu fanxingliu2020@gmail.com Regular Research Paper
1570852474 Spreading Factor Allocation and Rate Adaption for Minimizing Age of Information in LoRaWAN Zhuoyao Wang; Xiaokang Xu; Jin Zhao 18110240064@fudan.edu.cn Regular Research Paper
1570852535 Time-Frequency Analysis and Convolutional Neural Network Based Radio Frequency Fingerprint Identification Songlin Chen songlinchen@uestc.edu.cn Regular Research Paper
1570853634 Multi-View Attention Networks With Contrastive Predictive Coding for Sequential Recommendation Hongjun An; Jinghua Zhu; Heran Xi; Shiyang Zhou 2201864@s.hlju.edu.cn Regular Research Paper
1570859465 ME-BERT: Multi-Exit BERT by Use of Adapter Pan Ma 2020223045164@stu.scu.edu.cn Regular Research Paper
1570842906 Efficiently Executing Sparse Matrix-Matrix Multiplication on General Purpose Digital Single Processor Jie Liu; Haibo Xu; Xiaoxiong Zhu liujie@nudt.edu.cn Regular Research Paper
1570843527 Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Task Offloading in Mobile Edge Computing Network Lili Jiang; Lifeng Sun; Wenwu Zhu jll13@mails.tsinghua.edu.cn Regular Research Paper
1570844549 Age of Aggregated Information-Minimizing Scheduling in Wireless Relay Network Jieqiong Kang; Long Qu 3169425148@qq.com Regular Research Paper
1570844829 Contextual Modeling and Pseudo-Label Supervision for Weakly Supervised Video Anomaly Detection in Traffic Scene Cheng Xu; Hongjun Wu; Kai Chen; Chenyang Yan; Hongzhe Liu xc-f4@163.com Regular Research Paper
1570845015 A Data-Free Black-Box Attack for Generating Transferable Adversarial Examples Chenxu Wang; Ming Zhang; Jinjing Zhao; Xiaohui Kuang; Han Zhang; Xuhong Zhang pavlyuchenko417@gmail.com Regular Research Paper
1570845149 A Cache Sharing Mechanism Based on RDMA Xiao Zhang; Jinbo Yv; Yun Liu; Song Xiao; Xiaonan Zhao zhangxiao@nwpu.edu.cn Regular Research Paper
1570845471 Black-Box Adversarial Windows Malware Generation via United Puppet-Based Dropper and Genetic Algorithm Shaohua Wang; Yong Fang; Yijia Xu; Yaxian Wang Ada625125@gmail.com Regular Research Paper
1570851309 Lightweight Many-To-Many Anonymous Authenticated Key Agreement Scheme for Intelligent Vehicular Ad-Hoc Networks Xiaojun Zhang; Wenchen Wang; Hao Wang; Liming Mu; Haoyu Tang zhangxjdzkd2012@163.com Regular Research Paper
1570852333 MTBD: HTTPS Tunnel Detection Based on Multi-Dimension Traffic Behaviors Decision Bingxu Wang; Chang Liu; Gaopeng Gou; Peipei Fu; Yangyang Guan; Zhen Li; Qingya Yang wangbingxu@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570852488 High-Performance Matrix Multiplication on the New Generation Shenwei Processor Le Xu; Hong An; Junshi Chen; Peng-Fei Zhang lexu@mail.ustc.edu.cn Regular Research Paper
1570839836 FNotify: A Low-Latency and Scalable Publish/Subscribe System Using RDMA Yusen Xu; Sijie Shen; Mingcong Han; Rong Chen xuyusen@sjtu.edu.cn Regular Research Paper
1570844337 A Low BER Cooperative-Adaptive-Equalizer for Serial Receiver in HPC Networks Lai Mingche; Lv Fangxu; Pang Zhengbin; Zhang Geng; Xu Chaolong mingchelai@nudt.edu.cn Regular Research Paper
1570844460 An Approach of Bayesian Network Learning Based on Optimizing Fringe Search Xiaolei Yu; Kuan Xie; Jianxiao Liu yuxiaolei@whut.edu.cn Regular Research Paper
1570846088 SWin: A Set-Window Division Mechanism to Alleviate I/O Jitters of NVMe SSD Drives Yuting Liu; Liang Wang; Jinbin Zhu; Runnan Shen; Shixuan Jiang; Limin Xiao yt_liu@buaa.edu.cn Regular Research Paper
1570846121 Dynamic Behavior Pattern: Mining the Fraudsters in Telecom Network Dengshi Li; Lu Zeng; Ruimin Hu; Zijun Huang; Xiaocong Liang; Yilong Zang reallds@jhun.edu.cn Regular Research Paper
1570846134 GPU Parallelization and Optimization of a Combustion Simulation Application Zhixiang Liao; Yongzhou Liu; Yonggang Che liaozhixiang@nudt.edu.cn Regular Research Paper
1570850379 Aprus: An Airborne Altitude-Adaptive Purpose-Related UAV System for Object Detection Weiqiang Wang; Haiyang Chen; Xingzhou Zhang; Wei Zhou; Weisong Shi wwqgtxx@gmail.com Regular Research Paper
1570851395 IIoT Mobile Business Data Placement Strategy Based on Bayesian Optimization Algorithm Zhijie Shen; Bowen Liu; Xiaolong Xu; Lianyong Qi; Fei Dai; Wanchun Dou njuszj@smail.nju.edu.cn Regular Research Paper
1570851739 Key Factor Selection Transformer for Multivariate Time Series Forecasting Jun Hu; Zehao Liu hujun_111@hnu.edu.cn Regular Research Paper
1570851809 Dual Chain Authentication and Key Agreement Protocol Based on Blockchain Technology in Edge Computing Wei Jian; X U JiaoBo; Liang Wei; Kuan-Ching Li 2391477260@qq.com Regular Research Paper
1570852113 DeepPath: Solving Multi-Path Scheduling Problem for 5G Core Network Long Zhang; Bo He; Jingyu Wang; Qi Qi; Haifeng Sun; Cong Liu; Jianxin Liao zl824@bupt.edu.cn Regular Research Paper
1570853233 Weak Network Oriented Mobile Distributed Storage: A Hybrid Fault-Tolerance Scheme Based on Potential Replicas Xinlei Wei; Yujuan Tan; Duo Liu; Daitai Wu; Yu Wu; Xianzhang Chen weixinlei@cqu.edu.cn Regular Research Paper
1570843965 Machine Learning-Enabled Performance Model for DNN Applications and AI Accelerator Ruohan Wu ruohanwu@mail.ustc.edu.cn Regular Research Paper
1570844097 Fairness-Aware Algorithms for Seed Allocation in Social Advertising Pengzi Wang; Yiming Zhu; Kai Han; Zhizhuo Yin; Qing Xiu; Pan Hui ustcwpz@mail.ustc.edu.cn Regular Research Paper
1570844386 An Effective Approach for Multi-Label Classification With Missing Labels Xin Zhang; Rabab Abdelfattah; Yuqi Song; Xiaofeng Wang xz8@email.sc.edu Regular Research Paper
1570845451 PRKP: A Parallel Randomized Iterative Algorithm for Solving Linear Systems Junjie Wang; Min Tian; Yinglong Wang; Guoping He; Tao Liu 1344368798@qq.com Regular Research Paper
1570846208 Manipulated Client Initial Attack and Defense of QUIC Bo Cui; Zixuan Li bo.cui@intel.com Regular Research Paper
1570847841 Robust and Lossless Fingerprinting of Deep Neural Networks via Pooled Membership Inference Hanzhou Wu h.wu.phd@ieee.org Regular Research Paper
1570850899 TB-Transformer: Integrating Mouse Trace With Object Bounding-Box for Image Caption Nan Lin; Shuo Guo; Lipeng Xie 624258856@qq.com Regular Research Paper
1570851081 An Adaptive Service Placement Strategy Based on Feature Analysis and Trajectory Prediction Juan Fang; Lu Peng Fan; Shuaibing Lu fangjuan@bjut.edu.cn Regular Research Paper
1570851385 Online 8-Form Tai Chi Chuan Training and Evaluation System Based on Pose Estimation Chunchen Wei; Jingxin Wen; Ran Bi; Huabin Yang; Yanqing Tao; Yuhang Fan; Yulong He; Didi Cheng; Yanru Zhang 770673041@qq.com Regular Research Paper
1570851426 SequenceShield: A Robust and Accurate DDoS Detection Method via Serializing the Traffic With Direction Information Zeyi Deng; Wei Yang; Minchao Xu; Meijie Du; Yuzhen Li; Zhou Zhou; Qingyun Liu dengzeyi@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570851476 MZ Core: An Enhanced Matrix Acceleration Engine for HPC/AI Applications Yasong Cao; Mei Wen; Junzhong Shen; Sheng Liu; Zhi Wang; Minjin Tang; Yahao Fang; Jianchao Yang; Renyu Yang; Yuhan Kang; Jiawei Fei caoyasong@nudt.edu.cn Regular Research Paper
1570851665 An Efficient and Privacy-Concerned Multi-User Access Mechanism for EMRs Yihan Li; Shengke Zeng; Yawen Feng; Zhiliang Zhao 956894608@qq.com Regular Research Paper
1570851979 Novel-Domain Object Segmentation via Reliability-Aware Teacher Ensemble Jing Miao; Wei Luo; Nayyar Zaidi; Jinlong Wang 1374274560@qq.com Regular Research Paper
1570852270 A Method for Mobile-Aware Multi-Vehicular Offloading in Hybrid Cloud-Edge Environment Yu Wang; Yunni Xia beingfree@foxmail.com Regular Research Paper
1570845463 MISA-MD: A New Design of Molecular Dynamics Software for GPU Architecture Genshen Chu; Tianyi Chen; Dandan Chen; He Bai; Shuai Ren; Yang Li genshenchu@gmail.com Regular Research Paper
1570851135 Hybrid Decision Based Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Task Offloading in Collaborative Edge-Cloud Computing Juan Chen; Zongling Wu; Lei Wu; Yunni Xia; Yang Wang; Ling Xiong; Canghong Shi 1220220004@mail.xhu.edu.cn Regular Research Paper
1570845168 Nuwa-RL: A Reinforcement Learning Based Receiver-Side Congestion Control Algorithm to Meet Applications Demands Over Dynamic Wireless Networks Guanghui Gong; Xianliang Jiang; Jin Guang; Yi Xie; Haiming Chen 2011082292@nbu.edu.cn Regular Research Paper
1570850048 Fine-Grained Scheduling for Containerized HPC Workloads in Kubernetes Clusters Peini Liu; Jordi Guitart peini.liu@bsc.es Regular Research Paper
1570851608 LogTrans: Providing Efficient Local-Global Fusion With Transformer and CNN Parallel Network for Biomedical Image Segmentation Xingqing Nie; Xiaogen Zhou; Zhiqiang Li; Luoyan Wang; Xingtao Lin; Tong Tong 1051439561@qq.com Regular Research Paper
1570843333 A Loop Optimization Method for Dataflow Architecture Zhihua Fan; Wenming Li; Tianyu Liu; Shengzhong Tang; Zhen Wang; Xuejun An; Xiaochun Ye; Dongrui Fan fanzhihua@ict.ac.cn Regular Research Paper
1570845958 Subspace Clustering Based on Latent Low Rank Representation With Weighted Nuclear Norm Minimization Cuiying Huang; Zhi Wang; Wu Chen hcy123421@email.swu.edu.cn Regular Research Paper
1570851994 Coding-Aware Routing for Maximum Throughput and Coding Opportunities by Deep Reinforcement Learning in FANET Xiulin Qiu; Bo Song; Yaqi Ke; Lei Xu; Yuwang Yang qiuxiulin@njust.edu.cn Regular Research Paper
1570841265 Image Enhancement Algorithm Based on Local Contrast for Convolutional Neural Network-Based Infrared Target Recognition BingKun Nian; LiYuan Ma; Yan Zhang 642511209@qq.com Regular Research Paper
1570847581 In-Band Management Framework and Performance Evaluation for Interconnect Network in the TianHe Exascale Prototype System Jijun Cao caojijun@nudt.edu.cn Regular Research Paper
1570845647 A Multi-User Effective Computation Offloading Mechanism for MEC System: Batched Multi-Armed Bandits Approach Hangfan Li; Lin Shi; Xiaoxiong Zhong; Yun Ji; Xinghan Wang; Zhang Sheng cshflee@gmail.com Regular Research Paper
1570851100 Evaluating BERT on Cloud-Edge Time Series Forecasting and Sentiment Analysis via Prompt Learning Qizhi Li; Xianyong Li; Yujia Song; Maolin Zhang; LongQi Chen; Gang Wang; Yajun Du liqz@stu.xhu.edu.cn Regular Research Paper
1570852077 Compressed Sensing by Using Measurement Completion for Robust Image Coding Bo Zhang; Di Xiao; Sen Bai; Min Li zhangboswjtu@163.com Regular Research Paper
1570853804 Voxelization of Moving Geometries on GPU Rishabh Shukla; Nipun Arora; Dip Sankar Sankar Banerjee shukla.6@iitj.ac.in Regular Research Paper
1570841073 Fine-Grained Spatiotemporal Features-Based for Anomaly Detection in Microservice Systems Xikang Yang; Juan Wang; Biyu Zhou; Wang Wang; Wantao Liu; Yangchen Dong yangxikang@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570845225 Hybrid Service Function Chains Dynamic Deployment in Multi-Domain Edge Cloud Networks Shiyan Zhang; Beijia Wang; Qingxiao Huang; Yinhai Wu; Xinyu4 Zhang zshiyan@bupt.edu.cn Regular Research Paper
1570831129 Batched LU Factorization With Fast Row Interchanges for Small Matrices on GPUs Rongfeng Huang hrf@sccas.cn Regular Research Paper
1570843258 FuzzGAN: A Generation-Based Fuzzing Framework for Testing Deep Neural Networks Ge Han; Zheng Li; Peng Tang; Chengyu Hu; Shanqing Guo hangehg@126.com Regular Research Paper
1570851897 Enhancing Predictive Expert Method for Invalidated Link Prediction in Heterogeneous Information Social Networks Xiang Li lx_2020@webmail.hzau.edu.cn Regular Research Paper
1570852187 Automatic Individual Tooth Segmentation in Cone-Beam Computed Tomography Based on Multi-Task CNN and Watershed Transform Lipeng Xie; Baoxiang Liu; Yangjie Cao; Cong Yang xlpflyinsky@foxmail.com Regular Research Paper
1570845726 AIC-Bench: Workload Selection Methodology for Benchmarking AI Chips Zhenyu Quan; Xiaoming Chen; Yinhe Han quanzhenyu@ict.ac.cn Regular Research Paper
1570849938 ReSLB: Load Balanced Workflow for Distributed Deep Learning Mass Spectrometry Database Mocheng Li; Yang Liu; Yang Ou; Zhiguang Chen; Nong Xiao; Tao Chen lmc@nudt.edu.cn Regular Research Paper
1570850419 FaGAN: Frequency-Aware Generative Adversarial Network for Infrared and Visible Image Fusion Yi Li; Hui Li; Xiaoyu Lei; Yang Li; Jiabao Wang; Zhuang Miao 2212746831@qq.com Regular Research Paper
1570851867 A Shapely-Based Lightweight Global Explainer for Network Intrusion Detection System Hangsheng Zhang; Yu Chen; Weiyu Liu; ShangYuan Zhuang; Liang Dai; Jiyan Sun; Yinlong Liu; Liru Geng zhanghangsheng@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570845002 LBBGEMM: A Load-Balanced Batch GEMM Framework on ARM CPUs Cunyang Wei; Haipeng Jia; Yunquan Zhang; Kun Li; Luhan Wang weicunyang20g@ict.ac.cn Regular Research Paper
1570845664 DA2F: Research on Robustness of Deep Learning Models Using Approximate Activation Function Yuqi Bian; Jing Wang; Weigong Zhang; Lan Gao 2211002018@cnu.edu.cn Regular Research Paper
1570852228 A Fine-Grained Multi-Label Privacy Detection Model for Unstructured Data Based on BERT Pre-Training Yuchuan Hu;Qin Zheng;Zhongwei Li;Bing Guo;Fangpeng Weng;Cheng Dai huyuchuan@stu.scu.edu.cn Regular Research Paper
1570845381 BYEE: Batch Fully Private Scheme for Coded Distributed Matrix Multiplication Guojing Li; Jin Wang; XiaoTian Zou; Lingzhi Li; Fei Gu 20204227039@stu.suda.edu.cn Regular Research Paper
1570846469 Delay and Loss Rate Analysis of the Log Commitment Process in Raft Yuqiang Wen; K. L. Eddie Law yuqiang.wen@mpu.edu.mo Regular Research Paper
1570845298 A Glimpse of the Whole: Detecting Few-Shot Android Malware Encrypted Network Traffic Wenhao Li; Xiao-Yu Zhang; Huaifeng Bao; Qiang Wang; Haichao Shi; Zhaoxuan Li liwenhao@iie.ac.cn Regular Research Paper
1570834018 ESBench: Understanding Deep Learning Inference Overheads for Edge Serverless Yanying Lin; Junhong Chen; Yang Wang yy.lin1@siat.ac.cn Regular Research Paper
1570844969 Efficient PCA-Based Image Compression via Secure Outsourcing Edge Cloud Yuling Luo; Shiqi Zhang; Shunsheng Zhang; Junxiu Liu; Ce Liang; Su Yang yuling0616@gxnu.edu.cn Regular Research Paper
1570845476 SCIF-ARF: Container Anomaly Prediction for Container Cloud Platforms Jing Li; Chang Liu; Xiaofei Wang; Chunlei Liu lijing@nbjl.nankai.edu.cn Regular Research Paper
1570845617 QUIC-CNN: Website Fingerprinting for QUIC Traffic in Tor Network Mingjie Nie; Futai Zou; Yi Qin; Tianming Zheng; Yue Wu derek1998@sjtu.edu.cn Regular Research Paper
1570844666 An Illicit Bitcoin Address Analysis Scheme Based on Subgraph Evolution Qingqing Yang; Yuexin Xiang; Wei Ren qingqing.yang@cug.edu.cn Regular Research Paper
1570844844 Less is More: Mitigating Tor Traffic Correlation With Distance-Aware Path Selection Guoqiang Zhang; Jiahao Cao; Mingwei Xu; Qi Li zgq17@mails.tsinghua.edu.cn Regular Research Paper
1570849337 Forward and Backward Private Searchable Symmetric Encryption With Efficient Updates Zhiming Yin; Xiong Li; Kim-Kwang Raymond Choo; Yuzhen Liu; Liang Wei zhimingyin@mail.hnust.edu.cn Regular Research Paper
1570851169 Efficient Electronic Transaction Query Model for Light Nodes Based on Optimized Blockchain Structure Mingjie Zhao,Cheng Dai,Yuting Zhao,Bing Guo zhaomingjie@stu.scu.edu.cn Regular Research Paper
1570852285 A Lightweight Authentication Protocol for NFC-Enabled Drug Anti-Counterfeiting System Xiangwei Meng; Liang Wei; Zisang Xu; Kuan-Ching Li xiangwei_meng@126.com Regular Research Paper
1570844811 Balancing Revenue and Cache Partition Fairness for CDN Providers Xiaodong Dong; Binlei Cai dongxiaodong@nankai.edu.cn Research Paper
1570854843 Influence Maximization With Graph Neural Network in Multi-Feature Social Network Yuhao Wang; Peng Li; Weiyi Huang 71948709@qq.com Research Paper
1570852149 Optimizing Fast Trigonometric Functions on Modern CPUs Jie Shen; Biao Long; Chun Huang j.shen@nudt.edu.cn Research Paper
1570842728 HCER: A High Cost-Effectiveness Multi-Bit Fault-Tolerant NoC Router Gao Wencai; Xiaowen Chen; Chen Li; Lu Jianzhuang; Hanyan Liu wencaigao98@nudt.edu.cn Research Paper
1570843517 Topology-Aware Node Allocation on Supercomputers With Hierarchical Network Wenxiang Yang; Jie Yu yangwenxiang10@nudt.edu.cn Research Paper
1570844102 Intelligent System for Distributed Deep Learning Training Traffic Optimization Weipeng Lu; Shuang Wu; Junhui Ou; Bing Niu; Jin He; Kevin Song; Xinwei Zheng luwp@mail.ustc.edu.cn Research Paper
1570849959 Staggered Repetition Frequency Pulse Solution and Evaluation for Ultra-Wideband Range Ambiguity in Long-Distance Multipath Licheng Zhang; Ziyan Yang; Xiaozhang Zhu; Zhiqin Zhao lczhang@std.uestc.edu.cn Research Paper
1570842882 Energy-Efficient Thermal-Aware Data Placement Strategy for Storage Clusters Jie Li; Yuhui Deng; Zhifeng Fan; Zijie Zhong lijiegxmd11@163.com Research Paper
1570845475 A Mobility Adaptive Service Placement Scheme in Satellite Edge Computing Network Peng Deng; Gong Xiangyang; Xirong Que news976@bupt.edu.cn Research Paper
1570852365 PC-BNA: Parallel Convolution Binary Neural Network Accelerator Liu Haihui 1592014468@qq.com Research Paper
1570850811 Mining Alarm Association Rules in Optical Transmission Networks Using a Statistical Approach Miao Deng; Peng Li; Yu Liu; Rongjing Zhu; Yujie Zhang 1120479457@qq.com Research Paper
1570852143 Deep Back-Filling: A Split Window Technique for Deep Online Cluster Job Scheduling Lingfei Wang; Aaron Harwood; Maria Rodriguez Read lingfeiw@student.unimelb.edu.au Research Paper
1570845039 AoI Aware VNF Scheduling With Parallel Transmission for Delay-Sensitive Applications Lingjie Yu; Long Qu 2011082154@nbu.edu.cn Research Paper
1570841021 TH-Allreduce: Optimized Single Data Allreduce Operation on the Tianhe System Jintao Peng; Jie Liu; Dai Yi; Chunye Gong; Min Xie 1272813056@qq.com Research Paper
1570846781 A High-Performance SpMV Accelerator on HBM-Equipped FPGAs Tao Li; Li Shen litao_@nudt.edu.cn Research Paper
1570844285 Joint Optimization of Scheduling and Path Planning for Rental Service Vehicle Systems in Mobile Edge Computing Lingling Wang; Xiumin Zhu; Yumei Li; Nianxin Li; Linbo Zhai 2861223372@qq.com Research Paper
1570846656 Optimal Trajectory Planning and Task Assignment for UAV-Assisted Fog Computing Shuaijun Liu; Jiaying Yin; Zishu Zeng; Jingjin Wu p930005034@mail.uic.edu.cn Research Paper
1570853348 An Efficient Parallel CNN Inference Framework for Multi-Zone Processor Jie Chen; Zhong Liu jiechen@nudt.edu.cn Research Paper
1570852275 EDCNet: A Lightweight Object Detection Method Based on Encoding Feature Sharing for Drug Driving Detection Junfei Wei; Yuan Li; Bo Zhang wjfl0202@126.com Research Paper
1570849766 Predicting Cloud Performance Using Real-Time VM-Level Metrics Jihua Tian; Abdessalam Elhabbash; Yehia Elkhatib 949697014@qq.com Research Paper
1570852451 Semi-Supervised Graph Convolutional Neural Network Based Classification for Auto Parts Inventory Management Fangpeng Weng; Bing Guo; Xinhua Suo; Xin Wu; Yuchuan Hu; Qin Zheng wengfangpeng@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570846161 Efficiently Conditional Community Search in Dynamic Graphs Chuanyu Zong; Dong Ma; Tao Qiu; Jiajia Li; Yunzhe An; Xiufeng Xia zongcy@sau.edu.cn Research Paper
1570844800 Understanding Node Allocation on Leadership-Class Supercomputers With Graph Analytics Andy T Trinh; Shivam Sheth; Anil Gaihre; Caiwen Ding; Jieyang Chen; Feiyi Wang; David Pugmire; Scott Klasky; Hang Liu; Lipeng Wan andy.trinh@uconn.edu Research Paper
1570845044 Burger-Tree: A Three-Layer Cache-Conscious Tree Index for Persistent Memory Penghao Fan; Peiquan Jin; Yongping Luo; Xiaoliang Wang fph327@mail.ustc.edu.cn Research Paper
1570846175 Interpretable Unsupervised Real-Time Filter for IoT DDoS Traffic Shuhe Liu; Xiaolin Xu; Yafei Sang liushuhe@iie.ac.cn Research Paper
1570844159 A Multi-Layer PBFT Consensus Algorithm With Inter-Group Supervision Yuting Zhao; Bing Guo; Chaoxia Qin; Mingjie Zhao yutingzhao01@163.com Research Paper
1570839606 BERT-Based Chinese NER With Lexicon and Position Enhanced Information Adapter Zhongwei Li; Bing Guo; Qin Zheng; Yuchuan Hu; Xinhua Suo 2020223045206@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570844277 A Predictive Model of COVID-19 mRNA Vaccine Reactivity Based on Dual Attention for Federated Learning Scenarios Mengyu Ge; Haomiao Yang; Ming Xian; Kunlan Xiang lomo.gmy@gmail.com Research Paper
1570843636 Aware: Adaptive Distributed Training With Computation, Communication and Position Awareness for Deep Learning Model Yan Zeng; Guangzheng Yi; Yuyu Yin; Jiyang Wu; Meiting Xue; Ji-Lin Zhang; Jian Wan; Yunquan Zhang yz@hdu.edu.cn Research Paper
1570842759 HCRO-LKSM: A Lightweight Key Sharing and Management Protocol Based on HCRO-PUF for IoT Devices Zhenyu Wang; Ding Deng; Yang Guo; Shaoqing Li wangzhenyu19a@nudt.edu.cn Research Paper
1570845079 EgpuIP: An Embedded GPU Accelerated Library for Image Processing Luhan Wang; Haipeng Jia; Yunquan Zhang; Kun Li; Cunyang Wei wangluhan21s@ict.ac.cn Research Paper
1570846102 Parallel-Friendly and Work-Efficient Single Source Shortest Path Algorithm on Single-Node System Jie Zhang; Yuan Zhang; Yiming Sun; Huawei Cao; Xuejun An; Xiaochun Ye zhangjie20s@ict.ac.cn Research Paper
1570851428 G-Update: A Group-Based Update Scheme for Heterogenous Erasure-Coded Storage Systems Xuyu Zhao; Bing Zhu; Zhiwei Zeng; Weiping Wang; Kenneth Shum zhaoxuyu@csu.edu.cn Research Paper
1570852022 A Detecting Method Against Cross-Container Spectre Attacks Xinfeng He; Yuanpu Li hxf@hbu.edu.cn Research Paper
1570850290 BS2Vec: A Spatial Representation Learning Model for Large Scale Base Stations Li Li; Junjun Si lilynal@163.com Research Paper
1570852469 A Secure and Trusted Data Sharing Scheme Based on Blockchain for Government Data Qin Zheng; Bing Guo; Yuchuan Hu; Zhongwei Li; Yuting Zhao zhengqin@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570841802 Specific Emitter Identification via Polarization and Deep Learning Ying Ye; Jinlong Xu; Rui Li; Dong Wei yeying@iie.ac.cn Research Paper
1570852272 A Blockchain-Based Decentralized Privacy-Preserving Mobile Payment Scheme Using Anonymous Credentials Linsheng Yu; Mingxing He; Ling Xiong; Qian Luo; Xianhua Niu linsgyu@163.com Research Paper
1570846597 PME: Processing-In-Memory Masking and Encoding for Secure NVM Zhiwen Xie; Yinhe Han; Xiaoming Chen sherzeven@163.com Research Paper
1570851299 Generating Natural Language Adversarial Examples Based on the Approximating Top-K Combination Token Substitution Panfeng Qiu; Xi Wu; Yongxin Zhao 51205902019@stu.ecnu.edu.cn Research Paper
1570851866 FedACL: Federated Multi-Distillation With Auxiliary Classification Layers in IoT Zhipeng Gao; Futeng Feng; Zijia Mo; Zijian Xiong; Yang Yang gaozhipeng@bupt.edu.cn Research Paper
1570846222 Optimized Client-Side Detection of Model Poisoning Attacks in Federated Learning Guoxi Zhang; Jiangang Shu; Xiaohua Jia 20S151142@stu.hit.edu.cn Research Paper
1570846892 An Interference-Aware Task Allocation Framework Based on DRL Algorithm in Edge Wenwen Liu wenwenliuchn@outlook.com Research Paper
1570852237 RTD: The Road to Encrypted Video Traffic Identification in the Heterogeneous Network Environments Minchao Xu; Meijie Du; Zhao Li; Zeyi Deng; Wei Yang; Qingyun Liu xuminchao@iie.ac.cn Research Paper
1570844072 Parallel Computation of the Combination of Two Point Operations in Conic Curves Cryptosystem Over GF(2^n) Using Tile Self-Assembly Yongnan Li liyongnan_1984@foxmail.com Research Paper
1570851729 Towards Optimized Streaming Tensor Completion on Multiple GPUs Jiwei Hao; Hailong Yang; Qingxiao Sun; Huaitao Zhang; Zhongzhi Luan; Depei Qian jiweihao@buaa.edu.cn Research Paper
1570839111 Interference Elimination in IRS-Enabled Indoor Mmw-D2D Communication Bingjie Han; Xin Chen; Libo Jiao; Dongchao Guo 2020020327@bistu.edu.cn Research Paper
1570846172 TCRing: A Novel Single-Channel Deadlock-Free Concentrated On-Chip Network Zhenjiang Guo; Huandong Wang; Zhang Longbin; Junhua Xiao guozhenjiang19s@ict.ac.cn Research Paper
1570853909 Deep Residual Neural Networks With Attention Mechanism for Spatial Image Steganalysis Yue Shu; Renchao Qin; Yaying He; Ya Li; RuiLin Jiang; Zhiyuan Wu 860049457@qq.com Research Paper
1570852496 Design and Evaluation of a Rack-Scale Disaggregated Memory Architecture for Data Centers Amit Puri; John Jose; Venkatesh Tamarapalli amitpuri@iitg.ac.in Research Paper
1570852398 CastingformerA Deep Neural Network for Precipitation Nowcasting Ge Yang; Lijia Lin; Dian Huang yanggeyimail@163.com Research Paper
1570851850 S-CFFL: A Federated Learning Framework That Incorporates Collaborative Fairness and Adversarial Robustness Hailin Yang; Yanhong Huang; Jianqi Shi; Yang Yang hlyang@stu.ecnu.edu.cn Research Paper
1570850998 Rapid Defect Detection in Cigarette Capsules Based on 1D Residual Network With Multi-Feature Fusion Xudong Yang sootung@mail.ustc.edu.cn Research Paper
1570845213 BBR-FIT: An Intelligent BBR Based on the Reinforcement Learning to Boost the Network Efficiency Over Time-Varying Networks Yi Xie; Xianliang Jiang; Jin Guang; Haiming Chen 2011082082@nbu.edu.cn Research Paper
1570851888 Energy Efficient Dynamic Load Balancing Using Self-Organized Criticality in Grid Computing Vivek Kumar; Chinmaya Kumar Swain; Aryabartta Sahu kushwaha18@alumni.iitg.ac.in Research Paper
1570852388 FedCo: Self-Supervised Learning in Federated Learning With Momentum Contrast Shuai Wei;Guitao Cao;Cheng Dai;Bing Guo weishuai@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570852173 BTDFS: B+ Tree-Based Distributed File Storing Mechanism for Improving Small File Storage Jiachen Tian; Jingyu Zhang tjc0jx@163.com Research Paper
1570851722 A Deep Reinforcement Learning Based VM Scheduling Strategy Decreasing Datacenter Communication Cost Zhijiao Xiao; Xiao Liu; Zhong Ming cindyxzj@szu.edu.cn Research Paper
1570852082 Communication-Efficient Federated Learning Based on Chained Secure Multiparty Computing and Compressed Sensing Di Xiao; Pengcen Jiang; Min Li xiaodi_cqu@hotmail.com Research Paper
1570843801 Delaying Large Write Requests to Trade off I/O Performance and Long-Tail Latency in SSDs Guodong Peng; Jun Li; Mingwang Zhao; Minjun Li; Zhibing Sha; Min Huang; Zhigang Cai 1608309886@qq.com Research Paper
1570845754 VM Performance Optimization Virtual Machine Migration Method Based on Ant Colony Optimization in Cloud Hui Zhao; Shangshu Li; Jing Wang hzhao@mail.xidian.edu.cn Research Paper
1570845431 SMVAR: A Novel RNN Accelerator Based on Non-Blocking Data Distribution Structure Jinwei Xu; Jingfei Jiang; Shiyao Xu; Lei Gao xujinwei13@nudt.edu.cn Research Paper
1570843763 THperf: Enabling Accurate Network Latency Measurement for Tianhe-2 System Yunyang Xu; Dezun Dong; Cunlu Li; Liquan Xiao xuyunyang@nudt.edu.cn Research Paper
1570852489 An Adaptive RPC Mechanism for Performance and Node Fault Tolerance Optimization in HDFS Sz Z W; Jingyu Zhang shuzwen973@163.com Research Paper
1570845109 Graph Convolutional Based Deep Spatio-Temporal Residual Networks for Traffic Prediction Ke Sun; Qianqian Ren sunkear@s.hlju.edu.cn Research Paper
1570845596 Entity Alignment Based on Latent Structural Information Mining Graph Convolutional Networks Jiayi Du; Yulu Liu; Ai Wei; Hongen Shao; Tao Meng dujiayi@csuft.edu.cn Research Paper
1570851347 A Block Gray Adversarial Attack Method for Image Classification Neural Network CaiLong Li; Chunlong Fan; Jici Zhang; Chenyang Li; Yiping Teng 18242031821@163.com Research Paper
1570846758 HybridRTS: A Hybrid Congestion Control Framework With Rule and Reinforcement Learning for Low-Latency WebRTC Live Video Streaming Kaizhe Zhang; Zhiwen Wang; Hansen Ma; Haipeng Du; Weizhan Zhang zkz1081@stu.xjtu.edu.cn Research Paper
1570843244 ConeSSD: A Novel Policy to Optimize the Performance of HDFS Heterogeneous Storage Xiao Zhang; Liang Wang; Zhijie Huang; Huiru Xie; Yuchen Zhang; Michael Ngulube zhangxiao@nwpu.edu.cn Research Paper
1570848989 TianheQueries: Ultra-Fast and Scalable Graph Queries on Tianhe Supercomputer Xinbiao Gan; Guang Wu; Peilin Guo; Jiaqi Si; Xuguang Chen; Chunye Gong; Tiejun Li xinbiaogan@163.com Research Paper
1570848197 An_Unsupervised_Convolutional_Adversarial_Anomaly_Detection_Model_for_IoT_Data_Infrastructure Peian Wen; Zhenyu Yang; Lei Wu; Sibo Qi; Juan Chen wenpeian@stu.xhu.edu.cn Research Paper
1570852198 Holistic Scheduling Algorithm for Tasks and Messages of Automotive Embedded System Hongxing Xing; Yehua Wei; Can Cheng; Lianming Zhang 15084788462@163.com Research Paper
1570844628 Cosine Similarity-Based Mixup Data Preprocessing Under Point Augmentation for Point Cloud Classification Guangping Li; Yicheng Huang; Dingkai Liang; Ping an Hu gpli@gdut.edu.cn Research Paper
1570845018 Quantifying Throughput of Basic Blocks on Kunpeng 920 Processor Using Static Code Analyzers Qingcai Jiang; Junshi Chen; Hong An; Shaojie Tan; Zhenwei Cao; Xiaoyu Hao jqc@mail.ustc.edu.cn Research Paper
1570844082 Firewall Management: Rapid Anomaly Detection Claas Lorenz; Bettina Schnor claas_lorenz@genua.de Research Paper
1570845730 AreaHash: Balanced and Fully Scalable Consistency Hashing Algorithm JInBo J Zhang; Yan Zeng; Jian Wan; Ji-Lin Zhang; Meiting Xue; Li Zhou 211050117@hdu.edu.cn Research Paper
1570851084 Construct A Unique Agent Network for Cooperative Multi-Agent Reinforcement Learning Long Liang; Haolin Wu; Hui Li llrainy@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570852089 DCD: A New Framework for Distillation Learning With Dynamic Curriculum Jiachen Li; Yuchao Zhang; Yiping Li; Gong Xiangyang; Wendong Wang jiachen.li@bupt.edu.cn Research Paper
1570852429 A Dynamic Computational Memory Address Architecture for Systolic Array CNN Accelerators Min Tang; Sheng Liu tangmin20@nudt.edu.cn Research Paper
1570843769 Performance Optimization and Analysis of the Unstructured Discontinuous Galerkin Solver on Multi-Core and Many-Core Architectures Ze Dai daizhe17@nudt.edu.cn Research Paper
1570851795 All-To-All Routing Algorithm for Galaxyfly Networks Qinying Lin; Hongbin Zhuang; Xiao-Yan Li; Lichao Su 961550267@qq.com Research Paper
1570850588 Towards a Privacy Preserving Data Flow Control via Packet Header Marking Somnath Mazumdar; Thomas Dreibholz sma.digi@cbs.dk Research Paper
1570850908 A Layer-Based Sparsification Method for Distributed DNN Training Yanqing Hu; Qing Ye; Zhongyu Zhang; Jiancheng Lv huyanqing@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570845623 NBMon: NB-IoT-Based UAV Network Routing Monitoring System Ji'ao Tang; Xiaojun Zhu; Chao Dong; Lei Zhang jiaotang77@nuaa.edu.cn Research Paper
1570844694 A One-Class Anomaly Detection Method for Drives Based on Adversarial Auto-Encoder Yufei Wang; Xiaoshe Dong; Longxiang Wang; Weiduo Chen; Bowen Li wyfzidane@stu.xjtu.edu.cn Research Paper
1570853519 Joint Latency and Energy Optimization of Online Task Offloading Algorithms for Vehicular Edge Computing Pingping Dong; Cheng Nie; Yajing Li; Yuning Zuo; Xiaojuan Lu; Lianming Zhang ppdong@hunnu.edu.cn Research Paper
1570846601 A Task-Based Routing Algorithm for Network-On-Chip in Heterogeneous CPU-GPU Architectures Juan Fang; Zhichao Wei; Yaqi Liu; Yumin Hou fangjuan@bjut.edu.cn Research Paper
1570852273 Efficient Erasure-Coded Data Update and Recovery Based on Machine Learning and I/O Mitigation Xiaosong Su; Jigang Wu; Bing Wei; Yalan Wu sxsbilly@163.com Research Paper
1570854111 A Reinforcement Learning Framework Based on Regret Minimization for Approximating Best Response in Fictitious Self-Play Yanran Xu; Kangxin He; Shu Hu; Hui Li xuyanran@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570851787 Accelerating Small Matrix Multiplications by Adaptive Batching Strategy on GPU Yaqing Zhang; Yaobin Wang yaqzhang@foxmail.com Research Paper
1570845029 METC-MVAE: Mobile Encrypted Traffic Classification With Masked Variational Autoencoders Wei Cai; Zhen Li; Peipei Fu; Chengshang Hou; Gang Xiong; Gaopeng Gou caiwei@iie.ac.cn Research Paper
1570852058 FFTRL: A Sparse Online Kernel Classification Algorithm for Large Scale Data Changzhi Su; Li Zhang 20205227057@stu.suda.edu.cn Research Paper
1570845492 FACA: An Effective Method for Detecting the Survivability of Large-Scale IPv6 Addresses Yi Guo; Mengfan Liu nongfu16@hotmail.com Research Paper
1570852127 Privacy-Preserving Multi-Party Neural Network Learning Over Incomplete Data Fengxiao Liu; Gang Shen; Mingwu Zhang rebelbang996@gmail.com Research Paper
1570852215 DcDID: Highly Privacy-Secure Decentralized Identity System Based on Dynamic Committee Wu Xiaohua; Feng XueQi; Wu Fengheng; Jing Wang wuxh@uestc.edu.cn Research Paper
1570844276 Secure SVM Services With Multiple Service Providers and Subscribers in the Cloud RuiHeng Lu; Xiaofeng Wang; Mengyu Ge; Jiasheng Li; Haomiao Yang cd807828806@163.com Research Paper
1570852015 TCCN: An Encrypted Traffic Classification and Detection Model Based on Capsule Network Ziang Li; Yafei Sang; Zhenyu Cheng; Zang Tianning; Shuyuan Zhao; Han Wang liziang@iie.ac.cn Research Paper
1570852031 Joint Optimization of Service Placing and Task Scheduling Based on Full Cooperation of Edge Nodes Jinfeng Dou; Xuejia Meng; Fangzheng Yuan; Tao Yang; Xiaoxiao Sun; Xuanning Wei jinfengdou@ouc.edu.cn Research Paper
1570844662 Aspect-Level Sentiment Analysis Based on Graph Attention Fusion Networks Wenting Yu; Xiaoye Wang; Peng Yang; Yingyuan Xiao; Wang Jinsong ywthelium@163.com Research Paper
1570852318 STC: A Self-Evolutive Traffic Classification System for Unknown Applications Based on Improved Random Forest Liang Yulong; Fei Wang; Shuhui Chen liangyulong20@nudt.edu.cn Research Paper
1570851790 Localization of Mobile Nodes in Graphs Using the True-Range Multilateration With Node Sorting (TriSort) Approach in an Indoor Environment Michal Gorawski; Konrad Połys mgorawski@iitis.pl Research Paper
1570846514 BPCN: A Simple and Efficient Model for Visual Question Answering Feng Yan; Wushouer Silamu; Yanbing Li; Yachuang Chai yanfeng@stu.xju.edu.cn Research Paper
1570851139 Design and Implementation of Compensated Gram-Schmidt Algorithm Jiexi Jin; Hehu Xie; Peibing Du; Zhe Quan; Hao Jiang jinjiexi@hnu.edu.cn Research Paper
1570840839 Adaptive Model Selection for Video Super Resolution Chenge Jia; Jie Ren; Ling Gao; Zhiqiang Li; Jie Zheng; Zheng Wang cgjia@snnu.edu.cn Research Paper
1570845956 A Validation Approach for the Lipschitz Constant for Neural Networks Zhiwei Zuo; Qianqian Cai; Zhuo Tang; Jungang Ji yofei@hnu.edu.cn Research Paper
1570846105 Optimizing GNN on ARM Multi-Core Processors Chaorun Liu; Huayou Su; Dou Yong; Kangkang Chen; Jie Yan Sun liuchaorun@nudt.edu.cn Research Paper
1570845248 Unsupervised Anomaly Detection Based on CNN-VAE With Spectral Residual for KPIs Gongliang Li; Zepeng Wen; Xin Xie ligl@caep.cn Research Paper
1570851776 Supervised Contrastive Meta-Learning for Few-Shot Classification Chuanyao Zhang; Jianzong Wang; Zhangcheng Huang; Lingwei Kong; Xiaoyang Qu; Ning Cheng; Jing Xiao zhangchuanyao@mail.ustc.edu.cn Research Paper
1570849748 SG-Net: A Super-Resolution Guided Network for Improving Thyroid Nodule Segmentation Xingtao Lin; Xiaogen Zhou; Tong Tong; Xingqing Nie; Zhiqiang Li 201127043@fzu.edu.cn Research Paper
1570845353 Temporal Staggering of Applications Based on Job Classification and I/O Burst Prediction Wenxiang Yang; Jie Yu yangwenxiang10@nudt.edu.cn Research Paper
1570854788 Measurement and Optimization of Repetition Scheme in NB-IoT Uplink Jun Zhan; Xiangmao Chang nuaa_nchu_zj@nuaa.edu.cn Research Paper
1570851836 CC-Guard: An IPv6 Covert Channel Detection Method Based on Field Matching Jichang Wang; Liancheng Zhang; Zehua Li; Yi Guo; Lanxin Cheng; Wenwen Du 17603887536@163.com Research Paper
1570850831 Dirty Page Prediction by Machine Learning Methods Based on Temporal and Spatial Locality Yahui Lu; Yu Jiang luyahui@szu.edu.cn Research Paper
1570843872 Graph Clustering Under Weight-Differential Privacy Lang Chen; Kai Han; Qing Xiu; Dazheng Gao langc@mail.ustc.edu.cn Research Paper
1570845537 Cascading Failure Analysis of Uniform Double-Layer Hyper-Networks Based on the Couple Map Lattice Model Shujie Gao; Xiujuan Ma; Fuxiang Ma; Bin Zhou 1138824518@qq.com Research Paper
1570852249 ACGraph: A Subgraph-Representation Based Method for Email Spoofing Detection Xinyan Li; Yujia Zhu; Xiaoou Zhang; Zhen Jie; Qingyun Liu lixinyan@iie.ac.cn Research Paper
1570845508 Automated Inconsistency Analysis of Real-Time Requirements: A Domain-Expert-Friendly Approach Shaobin Liu; Xiaohong Chen; Zhi Jin 51205902014@stu.ecnu.edu.cn Research Paper
1570852231 The Influence-Maximizing Node Selection Algorithm Based on Local Isolated Centrality in Large-Scale Networks Implemented by Distributed Graph Computing Piaoyang Chen; Mingsen Deng pychen@mail.gufe.edu.cn Research Paper
1570845448 An Energy-Efficient Task Scheduling Method for CPU-GPU Heterogeneous Cloud Hui Zhao; Jianhua Li; Guobin Zhang; Shangshu Li; Jing Wang hzhao@mail.xidian.edu.cn Research Paper
1570852066 ASMAMC: A Specific Microprocessor Architecture for Monte Carlo Method Jianmin Zhang; Ziming Chen; Li Zhang jmzhang@nudt.edu.cn Research Paper
1570851824 Secure Single-Server Fuzzy Deduplication Without Extra Proof-Of-Ownership in Cloud Shuai Cheng; Yawen Feng; Haoyu Zheng scheng98@163.com Research Paper
1570845739 DNS Tunnel Detection for Low Throughput Data Exfiltration via Time-Frequency Domain Analysis Xiaoyu Liu; Weixuan Mao; Anqi Wang; Zheng Li; Hui Xue; Yijing Zhang; Jianjun Lin; Xiaodu Yang; Ziqian Chen; Bo Sun liuxiaoyu@iie.ac.cn Research Paper
1570852241 A Few-Shot Image Classification Method Based on Information Entropy for First-Order Gradient Meta-Learning Chengzhi Xie; Fengjing An; Mingsen Deng 854980118@mail.gufe.edu.cn Research Paper
1570845563 Cooperative Computation Offloading and Resource Management for Vehicle Platoon: A Deep Reinforcement Learning Approach Lingyun Lu; Xiang Li; Jingxin Su; Zhihe Yang lylu@bjtu.edu.cn Research Paper
1570846494 VICTOR: An Adaptive Framing-Based Speech Content Authentication and Recovery Algorithm Qing Qian; Shuyun Zhou; Meixin Song; Yunhe Cui; Huan Wang QingQian@mail.gufe.edu.cn Research Paper
1570851374 Medical Data Sharing Protocol Based on Fuzzy Certificateless Proxy Re-Encryption Chen Jia Sheng chenjsheng0812@163.com Research Paper
1570846235 CENT: A Cache Efficient MPI All-Reduce With Non-Temporal Hint on X86 Architecture Jie Liu; Jintao Peng; Chunye Gong; Min Xie; Dai Yi liujie@nudt.edu.cn Research Paper
1570845159 AEWF: Autoencoder-Based Website Fingerprinting in Data-Limited Scenarios Jianjun Lin; Bo Sun; Weixuan Mao; Hui Xue; Yijing Zhang; Xiaoyu Liu; Xiaodu Yang; Ziqian Chen linjianjun@iie.ac.cn Research Paper
1570850232 CORF: Bridging the Gap of Complex Operator Fusion for Faster DNN Inference Jianan Wang; Shi Yang; Zhaoyun Chen; Mei Wen wangjianan2020@nudt.edu.cn Research Paper
1570847699 Using BERT and Word Definitions for Implicit Sentiment Analysis Xianyong Li; Qizhi Li lixy@mail.xhu.edu.cn Research Paper
1570855384 A Precision Mechanism for Simulations of Multicore Energy-Aware Scheduling Zhan Jiangyue; Bing Guo zhanjiangyue@stu.scu.edu.cn Research Paper
1570852090 RBCP: A Reputation-Based Blockchain Consensus Protocol for Internet of Things Jiaze Shang; Tianbo Lu; Yingjie Cai; Shuang Luo; Zhaoxin Jin sjz@bupt.edu.cn Research Paper
1570846199 Detecting Phishing Scams on Ethereum Using Graph Convolutional Networks With Conditional Random Field Wenhan Hou 22009001@mail.imu.edu.cn Research Paper
1570851799 The Malicious Resource Consumption Detection in Permissioned Blockchain Based on Traffic Analysis Qihui Zhou; Qianyun Ruan; Dongdong Huo; Penghui Lv; Yu Wang; Zhen Xu zhouqihui@iie.ac.cn Research Paper
1570845791 A Privacy-Enhanced Federated Learning Scheme With Identity Protection Xueqin Zhao; Lingling Wang; Lin Wang; Zhongkai Lu f402011056@mails.qust.edu.cn Research Paper
1570844262 WRLqueue: A Lock-Free Queue for Embedded Real-Time System Qidi Yang; Lei Tang; Yanrong Guo; Nailiang Kuang; Sheng Zhong; Hangzai Luo yang.qidi@foxmail.com Research Paper
1570842584 Secure and Efficient BMC-Based Centralized Management Method for Large-Scale Data Centers Hongwei Liu; Haojun Xia; Bibo Tu liuhongwei@iie.ac.cn Research Paper
1570851993 Authentication Scheme Based on Non-Interactive Zero-Knowledge Proof for Mobile Health Edward Mensah Acheampong acheaedward@gmail.com Research Paper
1570850819 Time Series Data Association Mining With High-Frequency Data Interference Rongjing Zhu; Peng Li; Yu Liu; Miao Deng 1002811775@qq.com Research Paper
1570846046 Research on Elastic Extension of Multi Type Resources for OpenMP Program Junfeng Zhao; Xuesong Gao; Yuancong Li cszjf@imu.edu.cn Research Paper
1570855182 Optimize Energy Consumption of Random Access of NB-IoT via Adaptive Repetition Scheme Xiangmao Chang; Kai Chen xiangmaoch@nuaa.edu.cn Research Paper
1570845894 3DS: An Efficient DPDK-Based Data Distribution Service for Distributed Real-Time Applications Tianyu Xu; Xianzhang Chen; Changze Wu; Jiapin Wang; Rongwei Zheng; Duo Liu; Yujuan Tan; Ao Ren xty0825@gmail.com Research Paper
1570850935 An Optimized Transaction Processing Scheme for Highly Contented E-Commerce Workloads Chunxi Zhang cxzhang@stu.ecnu.edu.cn Research Paper
1570852347 Smart Health Records Sharing Scheme Based on Partially Policy-Hidden CP-ABE With Leakage Resilience Edward Mensah Acheampong acheaedward@gmail.com Research Paper
1570852482 Depth Monocular Estimation With Attention-Based Encoder-Decoder Network From Single Image Xin Zhang; Rabab Abdelfattah; Yuqi Song; Samuel A. Dauchert; Xiaofeng Wang xz8@email.sc.edu Research Paper
1570851660 Fabric Image Layering Based on Parallel K-Means Lei Wang; Wei Zhao; Tong Sang; Zeng Zeng; Yangfan Li wanglei95@shu.edu.cn Research Paper
1570866178 Multi-Modal Feature Collaborative Fusion for Court Verdicts Recommendation Xu Yuan;Yungang Wang Shan Jin;Ying Yang;Zhikui Chen  wangyungang97@mail.dlut.edu.cn Research Paper